Home » Amsterdam

Sterk en Zwak in Amsterdam. Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden

In welke Amsterdamse gebieden en voor welke leefdomeinen gaat het minder goed met de inwoners? Uit welke leefdomeinen kan een gebied juist kracht putten? Om een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze vragen heeft de GGD, vanuit haar taak om inzicht te geven in de gezondheidssituatie van de bevolking, een nieuw instrument ontwikkeld. Hiermee brengen we verschillende leefdomeinen in kaart die samenhangen met de gezondheid van (met name) de volwassen inwoners in de gebieden van Amsterdam. Waar zien we sterke enzwakke punten?

Sterk en Zwak in Amsterdam. Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden2019-06-05T14:44:15+00:00

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein

Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) scores van bijstandsgerechtigden, kwetsbare huishouden en mensen die zich aanmelden bij de maatschappelijke opvang in Amsterdam.

ZRM-klantprofielen in het Sociaal Domein2019-04-18T08:38:04+00:00

Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een meetinstrument om de mate van zelfredzaamheid van een volwassen persoon volledig en gestructureerd in kaart te brengen. In 2013 is een supplement voor de ZRM ontwikkeld om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen: het ZRM-supplement: Ouderschap. Dit onderzoek heeft als doel een beeld te geven van het gebruik van het ZRM-supplement: Ouderschap in de praktijk en hoe het door professionals in de praktijk wordt ervaren. Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van de ZRM en het supplement vastgesteld.

Implementatie, ervaringen, betrouwbaarheid en validiteit van het ZRM-supplement: Ouderschap2019-04-18T09:11:30+00:00

DETINA: OGGZ problematiek en nazorg bij Amsterdamse gedetineerden

In 2008 zijn gemeenten gestart met het organiseren van de nazorg aan (ex-) gedetineerden . In dit kader is door in Amsterdam dit onderzoek uitgevoerd om de problematiek en het actuele zorgaanbod en zorgbehoefte binnen de groep gedetineerden in kaart te brengen. Daarbij ligt de nadruk op problematiek zoals die binnen de OGGZ wordt gezien (ontbreken van basisvoorwaarden, problematiek op sociale domeinen en problematiek op medische domeinen. De situatie voorafgaand aan detentie en een maand na ontslag uit detentie worden in dit rapport beschreven.

DETINA: OGGZ problematiek en nazorg bij Amsterdamse gedetineerden2019-04-18T11:46:14+00:00
Ga naar de bovenkant