In 2008 zijn gemeenten gestart met het organiseren van de nazorg aan (ex-) gedetineerden . In dit kader is door in Amsterdam dit onderzoek uitgevoerd om de problematiek en het actuele zorgaanbod en zorgbehoefte binnen de groep gedetineerden in kaart te brengen. Daarbij ligt de nadruk op problematiek zoals die binnen de OGGZ wordt gezien (ontbreken van basisvoorwaarden, problematiek op sociale domeinen en problematiek op medische domeinen. De situatie voorafgaand aan detentie en een maand na ontslag uit detentie worden in dit rapport beschreven.