Loading...
Bijeenkomsten2023-06-01T11:21:30+00:00
G4 USER logo

Urban Social Exclusion Research

Succesvol webinar: de Nachtopvang in de G4
24 november 2022

Op 24 november 2022 heeft G4-USER samen met Judith Wolf een interessant webinar georganiseerd over de nachtopvang. Er namen circa 80 deelnemers deel aan het webinar.

Aan de orde kwamen:

  • Diversiteit van de nachtopvang per stad.
  • Welke visie en functies vervult deze opvang?
  • Wat wordt bereikt met de nachtopvang?

Download de presentaties en verslag of de video via de download knop hiernaast.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers:

Amsterdam:
Marcel Buster – mbuster@ggd.amsterdam.nl
Jeroen Holtkamp – jholtkamp@ggd.amsterdam.nl

Den Haag:
Tayma van Pomeren – tayma.vanpomeren@ggdhaaglanden.nl
Arjan Elfering – arjan.elfering@denhaag.nl

Utrecht:
Sandra Klos  – s.klos@utrecht.nl
Annemiek van de Velde – annemiek.van.der.velde@utrecht.nl

Rotterdam:
Eva Mandos – me.mandos@rotterdam.nl
Ailine Morais Andrada  – amoraisandrade@cvd.nl

SUCCESVOL SYMPOSIUM G4-USER 14 MEI 2019

Het symposium was onderdeel van de tweedaagse conferentie Ending homelessness ’ op 13 & 14 mei 2019 en werd samen met de HvA en HvO Querido georganiseerd met het volgende programma:

Verslag-Workshops-symposium

G4-USER WORKSHOP 2016

NCVGZ 2016 IN DE DOELEN ROTTERDAM: VERWARDE MENSEN OP STRAAT ONTWARD.

Er is sinds enige tijd veel aandacht voor een vermeende toename van ‘verwarde personen’ op straat. Opvallend is dat deze toename vooralsnog lastig is te duiden. Signalen die wijzen in de richting van een toename lijken bovendien vaak minder eenduidig dan wordt verondersteld, terwijl de impact op beeldvorming en de inzet van (nieuwe) maatregelen tegelijkertijd groot is. Serieuze aandacht voor deze signalen vraagt om onderzoek naar achtergronden en oorzaken: wie zijn deze verwarde personen?

In deze workshop staan we aan de hand van enkele onderzoeken stil bij de vraag of we hier te maken hebben met een nieuwe doelgroep, met nieuwe problematiek? En welke verklaringen (maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zorg, registratie-effecten) liggen daar achter?

Doel van de workshop is om in de turbulentie van het maatschappelijke debat over verwarde personen als het ware ‘pas op de plaats’ te maken en vanuit onderzoek een empirische analyse los te laten op het vraagstuk van de verwarde personen: wie, wat, waar, wanneer en waarom.

SYMPOSIUM 2014
THEMA: OGGZ IN TRANSITIE

Het gebruik van de resultaten van de Academische Werkplaats G4-USER ter verbetering van beleid en praktijk voor een veranderende OGGZ doelgroep.

De missie van de Academische Werkplaats G4-USER was en is het ontwikkelen van strategieën binnen de OGGZ voor vroegtijdige signalering en beïnvloeding van risico- en beschermende factoren voor gebrek aan zelfredzaamheid in de samenleving ter reductie van de sociale uitsluiting. Na 4 jaar is de kennis en infrastructuur goed ontwikkeld en zijn veel onderzoeken afgerond.

Het is daarom de moeite waard een indruk te krijgen van de meerwaarde van G4-USER voor beleidsontwikkeling en uitvoeringspraktijk; ‘Hoe beoordelen de OGGZ beleidsadviseurs de resultaten van monitoring en specifieke studies van de USER werkplaats en wat merken de medewerkers en de doelgroep hiervan’? Welke nieuwe strategieën zijn voor een veranderende OGGZ doelgroep van belang?

Symposium 13 oktober 2014 / OGGZ in transitie
Tijdens het symposium is het gebruik van de resultaten van de Academische Werkplaats G4-USER ter verbetering van beleid en praktijk en een veranderende OGGZ aan de orde gekomen.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
-Zelfredzaamheid-Matrix – Matty de Wit
-Dreigende huisuitzetting – Judith Wolf
-Woninglijken – Marcel Buster
-Extramuralisering GGZ – Wilma Swildens, Jan Theunissen
-Overview vanuit internationaal vergelijkend en bestuurskundig perspectief – Nienke Boesveldt
-Paneldiscussie – OGGZ in transitie o.a Judith Wolf (UMC St. Radboud), Rina Beers (Federatie opvang), Robert Giesberts (Wijkbedrijf Utrecht), Paul Stemerding (Altrecht).

SYMPOSIUM 2013

Op 17 oktober 2013 heeft G4-USER het symposium OGGZ onderzoek in praktijk georganiseerd.Op het symposium blikken we terug op de bereikte resultaten en kijken we vooruit naar de toekomst van OGGZ onderzoek in de praktijk. En stellen we de vraag: wie haakt aan? Het symposium is voor iedereen die zich sterk maakt voor de OGGZ (landelijk en G4) beleidsmakers en uitvoerders, betrokkenen vanuit de universiteiten, professionals en bestuurders.

De wethouders van de G4 gaan met elkaar in debat over het nut van onderzoek vor OGGZ bestuur, mede in het licht van de komende gemeenteraadverkiezingen.

SYMPOSIUM 2011

Op 10 juni 2011 vond het G4-USER Openingssymposium plaats in Utrecht. Hier werden het conceptueel kader, de eerste projecten en de monitor in ontwikkeling gepresenteerd door onderzoekers en epidemiologen van de G4 GGD-en en de betrokken universiteiten. Alle presentaties werden vervolgens door referenten uit beleid en praktijk van reflecties voorzien.

Een succesvolle bijeenkomst, door de inhoud van de presentaties en de reflecties daarop en de interactie met de zaal onder leiding van Marianne Donker. Ook succesvol vanwege de grote belangstelling voor het symposium en de brede vertegenwoordiging van relevante OGGZ partijen uit zowel de achterban van de G4 als vanuit de landelijke partijen waaronder het Ministerie van VWS, Veiligheid en Justitie, ZonMw, RIVM, CIZ, VNG, FO, GGD Nl, RVZ, diverse cliëntenorganisaties waaronder COMO G4, IGZ, Agis en vele anderen.

Ga naar de bovenkant