G4 USER logo

Urban Social Exclusion Research

Wie zijn wij

Wij zijn de Academische Werkplaats OGGZ van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.
G4-USER staat voor Urban Social Exclusion Research en de G4 daarin staat voor de vier grote steden.

Onze missie is OGGZ beleid, praktijk en onderzoek optimaal te verbinden.

G4-USER is een samenwerkingsverband van:

 • de GGD Amsterdam
 • de GGD Haaglanden
 • de Gemeente Rotterdam
 • dienst Volksgezondheid van de gemeente Utrecht
 • de universiteit VUMC
 • de universiteit ErasmusMC

Organisatie & structuur

G4-USER wordt aangestuurd door een stuurgroep. De stuurgroep stelt de koers en de werkplannen vast, controleert de uitvoering en draagt nieuwe ideeën aan ter bevordering van de koppeling tussen praktijk, beleid en onderzoek.

 • Arnoud Verhoeff (projectleider)
 • Annelies van Loon (algemeen coördinator)
 • Matty de Wit (lokaal coördinator Amsterdam)
 • Regina van der Meer (lokaal coördinator Den Haag)
 • Sandra Klos (lokaal coördinator Utrecht)
Verder lezen

DOEL & KADER

DOEL:
Het doel van G4-USER is de academisering van de OGGZ door de opbouw van een kennisinfrastructuur die praktijk, beleid en wetenschap met elkaar verbindt.

Met academisering wordt bedoeld dat uitvoeringsinstellingen meer evidence based werken, universiteiten meer vraaggestuurd onderzoek uitvoeren en dat er een goede wisselwerking is tussen beide partijen.

Het gaat om academisering van de praktijkinstellingen en vermaatschappelijking van de onderzoeksinstellingen.

KADER:
De Werkgroep Conceptueel Kader (voorzitter Judith Wolf) heeft het conceptueel kader van de G4 USER ontwikkeld (2012) met de volgende doelen:

• Een omschrijving en afbakening van de OGGZ en de bepaling van de focus van de werkplaats G4 USER, onder meer in termen van de doelgroep van GGD-en en de OGGZ-activiteiten die op die doelgroep zijn gericht;

• Het bewerkstelligen van verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap onder andere door een gedeelde visie op kwetsbaarheid en sociale uitsluiting en het ontwerp hierbij van een gemeenschappelijke taal;

• Het bevorderen van kennissynthese en kenniscumulatie door vanuit eenzelfde kader en begrippenapparaat, op metaniveau OGGZ-beleid en OGGZ-praktijken te monitoren en evalueren;

• Aansluiting bij internationale denkkaders en profilering van de Nederlandse OGGZ in internationale fora van praktijk, beleid en wetenschap.

Het Conceptueel Kader is een levend document. Het betreft de weerslag van de gedachten over de OGGZ in 2012. Nieuwe inzichten kunnen de komende jaren leiden tot wijzigingen in dit kader.

Conceptueel Kader OGGZ USER