Urban Social Exclusion Research

Recent onderzoek: Signalen van toename dakloosheid: Feit of fictie?

Er zijn verschillende signalen dat het aantal daklozen toeneemt. In dit onderzoek worden ervaringen uit het veld gecombineerd met recente cijfers om inzicht te bieden in de ontwikkeling van het aantal daklozen in de vier grote steden, mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen.

G4-USER WORKSHOP

NCVGZ 2016 IN DE DOELEN ROTTERDAM: VERWARDE MENSEN OP STRAAT ONTWARD.

Er is sinds enige tijd veel aandacht voor een vermeende toename van ‘verwarde personen’ op straat. Opvallend is dat deze toename vooralsnog lastig is te duiden. Signalen die wijzen in de richting van een toename lijken bovendien vaak minder eenduidig dan wordt verondersteld, terwijl de impact op beeldvorming en de inzet van (nieuwe) maatregelen tegelijkertijd groot is. Serieuze aandacht voor deze signalen vraagt om onderzoek naar achtergronden en oorzaken: wie zijn deze verwarde personen? In deze workshop staan we

Verder lezen