Urban Social Exclusion Research

Eindverslag Nazorg is de beste voorzorg!?

De ontwikkeling van een interventie om met behulp van vroegsignalering en monitoring bij personen die herhaald met overlast of zorgen in beeld komen, een nieuwe escalatie te voorkomen.

SUCCESVOL SYMPOSIUM G4 USER 14 MEI 2019

Het G4-USER symposium was onderdeel van de tweedaagse conferentie Ending homelessness ’ op 13 & 14 mei 2019 en werd samen met de HvA en HvO Querido georganiseerd met het volgende programma:

USER Kwetsbaarheid in de wijk, verbinding zorg en veiligheid

Het symposium werd geopend door Bert van Alphen, wethouder Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang in Den Haag

Keynotespeker was Steve Coe  (CEO of Community Access, NY, USA), oprichter van Communities for Crisis Intervention Teams. Hij vertelde over de succesvolle wijkgerichte peer support interventies ter preventie van acute crisis, ontwikkeld in New

Verder lezen

Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie?

Er zijn verschillende signalen dat het aantal daklozen toeneemt. In dit onderzoek worden ervaringen uit het veld gecombineerd met recente cijfers om inzicht te bieden in de ontwikkeling van het aantal daklozen in de vier grote steden, mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen.

 

Onderzoek naar de oorzaken van dak- en thuisloosheid van volwassenen, jongeren en gezinnen die in 2017 in Rotterdam dakloos zijn geworden.

In 2018 heeft bureau Intraval/Breuer in opdracht van de gemeente een grootschalig onderzoek gedaan naar dakloosheid in Rotterdam. De onderzoeksvraag luidde:“Wat zijn de redenen c.q. oorzaken van dak- en thuisloosheid onder jongeren (18-23 jaar), volwassenen (23+) en gezinnen (23+ met kinderen) die zich na 1 januari 2017 hebben gemeld bij de stedelijke loketten?’ Er is voor dit onderzoek onder meer gesproken met 223 (voormalig) daklozen. Het onderzoek bevestigd dat dakloosheid niet één hoofdoorzaak kent, maar er sprake is van een combinatie van factoren. Op basis van het onderzoek zijn

Verder lezen

G4-USER WORKSHOP

NCVGZ 2016 IN DE DOELEN ROTTERDAM: VERWARDE MENSEN OP STRAAT ONTWARD.

Er is sinds enige tijd veel aandacht voor een vermeende toename van ‘verwarde personen’ op straat. Opvallend is dat deze toename vooralsnog lastig is te duiden. Signalen die wijzen in de richting van een toename lijken bovendien vaak minder eenduidig dan wordt verondersteld, terwijl de impact op beeldvorming en de inzet van (nieuwe) maatregelen tegelijkertijd groot is. Serieuze aandacht voor deze signalen vraagt om onderzoek naar achtergronden en oorzaken: wie zijn deze verwarde personen? In deze workshop staan we

Verder lezen

Interventions to prevent tenant evictions: a systematic review

Huisuitzettingen zijn een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Omdat huisuitzettingen traumatisch zijn voor huurders en bovendien gepaard gaan met hoge kosten, is het voorkomen van huisuitzettingen van groot belang. Om interventies ter voorkoming van huisuitzettingen te kunnen ontwikkelen en implementeren moet worden nagegaan welke bestaande interventies effectief zijn. Dit artikel beschrijft een systematisch literatuuronderzoek naar effectieve interventies om huisuitzettingen te voorkomen.

In negen elektronische databases en in Google Scholar is gezocht naar publicaties die interventies beschrijven die als doel hebben om huisuitzettingen te voorkomen. Na het bestuderen van titels, samenvattingen en

Verder lezen

SUCCESVOL G4-USER SYMPOSIUM: OGGZ IN TRANSITIE

Op maandag 13 oktober 2014 vond het derde G4-USER symposium plaats, met de titel “OGGZ in transitie”. Hierin is teruggeblikt op onderzoeks resultaten van de werkplaats: dreigende huisuitzetting, ZRM monitor, Woninglijken, en Monitor extramuralisering.

De paneldiscussie werd gevoerd over de vraag welke veranderingen voor de OGGZ praktijk en beleid van betekenis zullen zijn en welke toekomstbestendige onderzoeksvragen hieruit voort zouden komen. De discussie werd gevoerd door Rina Beer ( Federatie Opvang), Judith Wolf (UMC St. Radboud), Robert Giesberts (Wijkbedrijf Utrecht), Paul Stemerding (Altrecht).

De grote opkomst en enthousiaste deelnemers van binnen en buiten de G4 maakte de

Verder lezen

MONITOR OGGZ-G4 2014

Door Albert van Hemert, Addi van Bergen, Marcel Buster, Renske Gilissen, Eva Mandos, Judith Wolf

De academische werkplaats G4-USER presenteert met trots de eerste editie van de Monitor OGGZ-G4. Deze monitor geeft voor het eerst op een vergelijkbare en systematische wijze inzicht in de OGGZ-(risico)groepen in de vier grote steden. Voor beleidsmedewerkers biedt de monitor een veelheid aan informatie die de discussies over de inzet van middelen, de gevolgen van beleidsmaatregelen en het gebruik van voorzieningen kan entameren en onderbouwen.

Voor onderzoekers biedt de monitor een uitstekende basis voor het

Verder lezen