De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een meetinstrument om de mate van zelfredzaamheid van een volwassen persoon volledig en gestructureerd in kaart te brengen.

In 2013 is een supplement voor de ZRM ontwikkeld om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen: het ZRM-supplement: Ouderschap. Dit onderzoek heeft als doel een beeld te geven van het gebruik van het ZRM-supplement: Ouderschap in de praktijk en hoe het door professionals in de praktijk wordt ervaren. Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van de ZRM en het supplement vastgesteld.

In dit onderzoek staan vier onderzoeksvragen centraal:

Inventarisatie van gebruik en training.
Door hoeveel professionals en organisaties wordt het supplement tegenwoordig gebruikt en zijn gebruikers ook getraind met de ZRM en het supplement?

Gebruikerservaringen.
Hoe ervaren professionals het werken met het ZRM-supplement Ouderschap: meet het de kenmerken die zij relevant achten en kunnen zij randvoorwaarden benoemen welke nodig zijn voor het goed inzetten van het ZRM-supplement? En: wat zijn volgens hen de randvoorwaarden voor goed gebruik van het supplement?

Validiteit van de ZRM en het ZRM-supplement: Ouderschap.
In hoeverre biedt het supplement aanvullende informatie ten opzichte van de basisdomeinen van de ZRM die van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de algehele mate van zelfredzaamheid? Wordt een ander construct (“zelfredzaamheid met betrekking tot ouderschap”) gemeten of vormen de ouderschapsdomeinen een onderdeel van het construct “zelfredzaamheid”? Bieden de scores op het supplement daadwerkelijk aanvullende informatie of zijn deze scores te voorspellen op basis van de scores op de basisdomeinen?

Inter-beoordelaar betrouwbaarheid van de ZRM en het ZRM-supplement: Ouderschap.
Wat is de inter-beoordelaar betrouwbaarheid van het supplement? Kennen verschillende (getrainde) professionals dezelfde scores toe aan dezelfde fictieve casussen?