Eindverslag Nazorg is de beste voorzorg!?

De ontwikkeling van een interventie om met behulp van vroegsignalering en monitoring bij personen die herhaald met overlast of zorgen in beeld komen, een nieuwe escalatie te voorkomen.