/Kennisbank

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase. Daarin is een brede analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van Wvggz en Wzd beïnvloeden. Ook de samenhang met de Wfz, in het bijzonder art. 2.3 daaruit, is onderzocht.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 12022-12-20T10:31:34+00:00

Kwetsbaar in Amsterdam

In dit eindrapport presenteren we de conclusies van ons onderzoek naar de hulpverlening aan mensen in kwetsbare posities tijdens de Covid-19 crisis. Eerst vatten we samen hoe de crisis mensen in kwetsbare posities heeft geraakt en hoe de dienstverlening is aangepast. Vervolgens presenteren we de morele dilemma’s waar hulpverleners en managers mee te maken hadden tijdens de Covid-19 crisis. In dit onderzoek komt naar voren dat veel medewerkers te maken hadden met (morele) dilemma’s als gevolg van de maatregelen en veranderingen tijdens de crisis.

Kwetsbaar in Amsterdam2022-12-20T10:27:08+00:00

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. Dit rapport is het tweede en laatste deel waarin verslag wordt gedaan van deze eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd. Beide wetten hebben een relatie met de Wet forensische zorg (Wfz). Begin 2021 startte ook een evaluatie van deze wet, uitgevoerd door het WODC.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 22022-12-20T10:37:34+00:00

Measuring Social Exclusion in routine public health surveys

Dit proefschrift gaat over het meten van sociale uitsluiting in gezondheidsonderzoek. Sociale uitsluiting verwijst naar het onvermogen van mensen om volledig deel te nemen aan de maatschappij waarin zij leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet sociale uitsluiting als een veelbelovend concept om gezondheidsongelijkheden te begrijpen en aan te pakken. Een wetenschappelijke benadering van sociale uitsluiting vereist een duidelijke definitie en een operationalisering die nauw aansluit bij het onderliggende concept. In gezondheidsonderzoek is het concept sociale uitsluiting echter niet of nauwelijks gedefinieerd, een algemeen aanvaard meetinstrument ontbreekt en de wetenschappelijke basis is niet goed ontwikkeld. Dit staat de opbouw van kennis rondom sociale uitsluiting en gezondheid in de weg. Volledige tekst & PDF download

Measuring Social Exclusion in routine public health surveys2022-12-20T10:12:15+00:00

Wie zijn het?

Hoe kan het dat mensen vanwege achterstallige huur uit huis gezet dreigen te worden? Wat is er gedaan of gelaten dat het zover lijkt te komen dat ze op straat belanden? We vroegen het aan mensen met een huurachterstand die minimaal een tweede sommatie ontvingen van de gerechtsdeurwaarder. Onderzoekers bij Impuls?Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc, Nijmegen benaderden hen met hulp van zestien woningcorporaties in vijf gemeenten ? Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

Wie zijn het?2022-08-18T09:39:39+00:00

Opvang van dak en thuislozen in Haagse hotels ten tijden van de corona crisis

Tijdens de coronacrisis is in de periode van juli 2020 tot maart 2021 onderzoek gedaan naar kleinschalige 24-uurs opvang van dak- en thuislozen in hotels in Den Haag. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag en geeft antwoord op de vragen: Wat zijn de kenmerken van (nieuwe en bekende) cliënten in de hotels Bella Vista, Teleport en Andante? Wat kunnen we leren van de opvang van rechthebbende dak- en thuislozen in deze drie hotels voor toekomstige kleinschalige 24-uursvoorzieningen? Voor het beantwoorden van deze vragen verzamelden de onderzoekers zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens (via interviews met professionals en cliënten). Hierbij is het interessant te benoemen dat de rapportage in piramidale stijl is geschreven. Zo willen wij het leesbaarder maken voor de opdrachtgever.

Opvang van dak en thuislozen in Haagse hotels ten tijden van de corona crisis2022-03-11T09:07:36+00:00

Dutch tenants at risk of eviction: Identifying predictors of eviction orders

Om huisuitzettingen te voorkomen is het van belang om meer inzicht te krijgen in voorspellende factoren of huurders een uitzettingsbevel ontvangen. In deze studie worden tien mogelijke risicofactoren voor uitzettingen werden getoetst.

Dutch tenants at risk of eviction: Identifying predictors of eviction orders2022-08-18T09:40:12+00:00

Samenvatting evaluatie dak-en thuislozen opvang sportlaan

In december 2018 is door de Kessler Stichting de tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Sportlaan geopend. Het pand heeft tot november 2020 als opvanglocatie gediend. De reden voor de opening van deze nieuwe voorziening was dat een van de grote bestaande nacht-opvangvoorzieningen (Zilverstraat) ging sluiten en er na deze sluiting voldoende opvangcapaciteit voor de groep dak- en thuislozen moest zijn. Daarnaast wil de gemeente Den Haag de opvang en begeleiding van daklozen in de stad verbeteren. Dit betreft naast uitbreiding van de omvang ook een kwalitatieve verbetering. De gemeente realiseert daarom de komende jaren nieuwe, kleinschalige woonvoorzieningen verspreid over de stad met 24-uurstoegang. De tijdelijke voorziening Sportlaan (tegenwoordig Schenkweg) was een van die voorzieningen. Het betekent een duidelijke verbetering (kleinschalig en met 24-uurstoegang) ten opzichte van de gesloten voorziening Zilverstraat (stapelbedden in een grote hal).

Samenvatting evaluatie dak-en thuislozen opvang sportlaan2022-03-11T09:25:32+00:00

Evalueren van dak en thuislozen opvang Sportlaan Den Haag

In december 2018 is door de Kessler Stichting de tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Sportlaan geopend. Het pand heeft tot november 2020 als opvanglocatie gediend. De reden voor de opening van deze nieuwe voorziening was dat een van de grote bestaande nacht-opvangvoorzieningen (Zilverstraat) ging sluiten en er na deze sluiting voldoende opvangcapaciteit voor de groep dak- en thuislozen moest zijn. Daarnaast wil de gemeente Den Haag de opvang en begeleiding van daklozen in de stad verbeteren. Dit betreft naast uitbreiding van de omvang ook een kwalitatieve verbetering. De gemeente realiseert daarom de komende jaren nieuwe, kleinschalige woonvoorzieningen verspreid over de stad met 24-uurstoegang. De tijdelijke voorziening Sportlaan (tegenwoordig Schenkweg) was een van die voorzieningen. Het betekent een duidelijke verbetering (kleinschalig en met 24-uurstoegang) ten opzichte van de gesloten voorziening Zilverstraat (stapelbedden in een grote hal).

Evalueren van dak en thuislozen opvang Sportlaan Den Haag2022-03-11T09:15:43+00:00

Nachtopvang Rotterdam 2019

Cijfermatige rapportage over het gebruik van de nachtopvang voor volwassen daklozen in Rotterdam in 2019                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nachtopvang Rotterdam 20192022-10-04T08:55:02+00:00