Home » Kennisbank

De jeugdverpleegkundige en suïcidaal gedrag binnen de jeugdgezondheidszorg. Den Haag: GGD Haaglanden.

De jeugdverpleegkundige en suïcidaal gedrag binnen de jeugdgezondheidszorg. Den Haag: GGD Haaglanden.

De jeugdverpleegkundige en suïcidaal gedrag binnen de jeugdgezondheidszorg. Den Haag: GGD Haaglanden.2023-05-10T11:45:31+00:00

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase. Daarin is een brede analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van Wvggz en Wzd beïnvloeden. Ook de samenhang met de Wfz, in het bijzonder art. 2.3 daaruit, is onderzocht.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 12022-12-20T10:31:34+00:00

Kwetsbaar in Amsterdam

In dit eindrapport presenteren we de conclusies van ons onderzoek naar de hulpverlening aan mensen in kwetsbare posities tijdens de Covid-19 crisis. Eerst vatten we samen hoe de crisis mensen in kwetsbare posities heeft geraakt en hoe de dienstverlening is aangepast. Vervolgens presenteren we de morele dilemma’s waar hulpverleners en managers mee te maken hadden tijdens de Covid-19 crisis. In dit onderzoek komt naar voren dat veel medewerkers te maken hadden met (morele) dilemma’s als gevolg van de maatregelen en veranderingen tijdens de crisis.

Kwetsbaar in Amsterdam2022-12-20T10:27:08+00:00

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. Dit rapport is het tweede en laatste deel waarin verslag wordt gedaan van deze eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd. Beide wetten hebben een relatie met de Wet forensische zorg (Wfz). Begin 2021 startte ook een evaluatie van deze wet, uitgevoerd door het WODC.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 22022-12-20T10:37:34+00:00

De aanpak MDA++ voor de meest ernstige en structurele vormen van huiselijk geweld en/of kinder­mishandeling. Wanneer het geweld maar niet stopt…

Wanneer het geweld maar niet stopt.. De aanpak MDA++ voor de meest ernstige en structurele vormen van huiselijk geweld en /of kindermishandeling.

De aanpak MDA++ voor de meest ernstige en structurele vormen van huiselijk geweld en/of kinder­mishandeling. Wanneer het geweld maar niet stopt…2023-05-10T12:36:33+00:00

Measuring Social Exclusion in routine public health surveys

Dit proefschrift gaat over het meten van sociale uitsluiting in gezondheidsonderzoek. Sociale uitsluiting verwijst naar het onvermogen van mensen om volledig deel te nemen aan de maatschappij waarin zij leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet sociale uitsluiting als een veelbelovend concept om gezondheidsongelijkheden te begrijpen en aan te pakken. Een wetenschappelijke benadering van sociale uitsluiting vereist een duidelijke definitie en een operationalisering die nauw aansluit bij het onderliggende concept. In gezondheidsonderzoek is het concept sociale uitsluiting echter niet of nauwelijks gedefinieerd, een algemeen aanvaard meetinstrument ontbreekt en de wetenschappelijke basis is niet goed ontwikkeld. Dit staat de opbouw van kennis rondom sociale uitsluiting en gezondheid in de weg. Volledige tekst & PDF download

Measuring Social Exclusion in routine public health surveys2022-12-20T10:12:15+00:00

Wie zijn het?

Hoe kan het dat mensen vanwege achterstallige huur uit huis gezet dreigen te worden? Wat is er gedaan of gelaten dat het zover lijkt te komen dat ze op straat belanden? We vroegen het aan mensen met een huurachterstand die minimaal een tweede sommatie ontvingen van de gerechtsdeurwaarder. Onderzoekers bij Impuls?Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc, Nijmegen benaderden hen met hulp van zestien woningcorporaties in vijf gemeenten ? Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

Wie zijn het?2022-08-18T09:39:39+00:00
Ga naar de bovenkant