Home » dakloos

TSG Epidemiologie van Dakloosheid

Dakloosheid is van alle tijden, maar verandert in aard en omvang. We beschrijven in dit artikel schattingen en kenmerken van de groep feitelijk daklozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Door de dynamiek, de variëteit aan subgroepen en de onzichtbaarheid van veel daklozen kunnen omvangschattingen van het aantal daklozen alleen geïnterpreteerd worden met kennis van de aannamen en een goede beschrijving van de geschatte doelgroep. Ook is één omvangschatting van dé dakloze populatie niet te geven. Een minderheid van de feitelijk daklozen krijgt een zorgindicatie voor de maatschappelijke opvang. De problematiek bij deze groep is naast een gebrek aan huisvesting op alle levensdomeinen aanwezig, vooral op die van de geestelijke gezondheid en verslavingsproblematiek. Ook bij de groep zonder zorgindicatie zijn problemen breder dan alleen een gebrek aan huisvesting en is ondersteuning nodig. Van de feitelijk daklozen slaapt een deel soms buiten, maar de meerderheid van de groep die zich voor maatschappelijk opvang aanmeldt, verblijft bij familie of vrienden. De groep die buiten slaapt, waaronder de groep dakloze EU-burgers, betreft vooral mensen die geen recht hebben op zorg in de stad waar ze verblijven.

TSG Epidemiologie van Dakloosheid2024-05-16T12:47:09+00:00

Nachtopvang Rotterdam 2019

Cijfermatige rapportage over het gebruik van de nachtopvang voor volwassen daklozen in Rotterdam in 2019                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nachtopvang Rotterdam 20192022-10-04T08:55:02+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 4: Procesevaluatie

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 4: Beschrijving van de procesevaluatie, waaronder de samenwerking van de ketenpartners

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 4: Procesevaluatie2022-10-04T09:03:38+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 3: Hoe gaat het met de cliënt?

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 3: Beschrijving van de ontwikkeling van de cliënten wat betreft zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit van leven

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 3: Hoe gaat het met de cliënt?2022-10-04T09:06:42+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 2: Woonbegeleiding

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 2: Beschrijving van de mate waarin de woonbegeleiding modelgetrouw is en hoe de begeleiding zich ontwikkelt qua inhoud, intensiteit en beleving door de cliënten

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 2: Woonbegeleiding2022-10-04T09:07:48+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 1: De opzet van Housing First in Rotterdam

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 1: Basisbeschrijving van de methodiek HF, de opzet van de pilot in Rotterdam, een overzicht van de cliënten die deelnemen en informatie over hun plaatsing.

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 1: De opzet van Housing First in Rotterdam2022-10-04T09:09:12+00:00

Project010 Tussenrapportage

Project 010 is gebaseerd op het landelijke tv-programma ‘Het Rotterdam Project’ (2018). De Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen liet zich inspireren door het veelbekeken programma waarin een team van begeleiders vijf dak- en thuisloze Rotterdammers op sleeptouw nam. De wethouder omarmde elementen uit het succesvolle programma, die vorm kregen in de pilot Project 010. Staatssecretaris Paul Blokhuis ondersteunt de pilot vanuit het landelijk actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 2019-2022 van het ministerie van VWS. In de bijlage vindt u de tussenrapportage van de onderzoeks-resultaten van Project 010 uit de periode van september 2019 tot en met september 2020. Hierin leest u alles over het project en de tussentijdse onderzoeksresultaten aan de hand van de verschillende pijlers: wonen, begeleiding/een warm netwerk en financiën/het individueel keuzebudget IKB). Ook worden de verwachtingen en ambities voor de toekomst nader belicht.

Project010 Tussenrapportage2022-10-04T09:15:09+00:00
Ga naar de bovenkant