/kjansen

Over kjansen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far kjansen has created 17 blog entries.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase. Daarin is een brede analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van Wvggz en Wzd beïnvloeden. Ook de samenhang met de Wfz, in het bijzonder art. 2.3 daaruit, is onderzocht.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 12022-11-04T12:51:13+00:00

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. Dit rapport is het tweede en laatste deel waarin verslag wordt gedaan van deze eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd. Beide wetten hebben een relatie met de Wet forensische zorg (Wfz). Begin 2021 startte ook een evaluatie van deze wet, uitgevoerd door het WODC

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 22022-11-04T12:37:42+00:00

Nachtopvang Rotterdam 2019

Cijfermatige rapportage over het gebruik van de nachtopvang voor volwassen daklozen in Rotterdam in 2019                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nachtopvang Rotterdam 20192022-10-04T08:55:02+00:00

Regiomonitor Beschermd Wonen 2020 – Rotterdam

De regiomonitor geeft een cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor beschermd wonen in de centrumgemeente Rotterdam van 2015 tot en met 2020. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegevens uit de BRP een indicatie gemaakt van de spreiding per gemeente wat betreft herkomst, bezetting en vestiging na uitstroom.

Regiomonitor Beschermd Wonen 2020 – Rotterdam2022-08-18T09:42:20+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 5: Kosteneffectiviteit

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 5: Beschouwing op de kosteneffectiviteit van Housing First, met een samenvatting van relevante literatuur

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 5: Kosteneffectiviteit2022-10-04T09:01:34+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 4: Procesevaluatie

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 4: Beschrijving van de procesevaluatie, waaronder de samenwerking van de ketenpartners

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 4: Procesevaluatie2022-10-04T09:03:38+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 3: Hoe gaat het met de cliënt?

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 3: Beschrijving van de ontwikkeling van de cliënten wat betreft zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit van leven

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 3: Hoe gaat het met de cliënt?2022-10-04T09:06:42+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 2: Woonbegeleiding

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 2: Beschrijving van de mate waarin de woonbegeleiding modelgetrouw is en hoe de begeleiding zich ontwikkelt qua inhoud, intensiteit en beleving door de cliënten

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 2: Woonbegeleiding2022-10-04T09:07:48+00:00

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 1: De opzet van Housing First in Rotterdam

Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven. Rapport 1: Basisbeschrijving van de methodiek HF, de opzet van de pilot in Rotterdam, een overzicht van de cliënten die deelnemen en informatie over hun plaatsing.

Pilot Housing First Rotterdam deelrapport 1: De opzet van Housing First in Rotterdam2022-10-04T09:09:12+00:00