Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven.

Rapport 4: Beschrijving van de procesevaluatie, waaronder de samenwerking van de ketenpartners