Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank > Klaar voor de start!? Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

Klaar voor de start!? Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

1 december 2016 | Door Menno Segeren, Matty de Wit

Type: Afgesloten onderzoek

In dit onderzoek is het delict gedrag na ontslag uit detentie van een groep van ongeveer 200

Amsterdamse ex-gedetineerden bestudeerd. De incidentie van delicten is geschat en er is gezocht naar

determinanten van recidive. Het doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan het terugdringen

van recidive door aanknopingspunten te vinden voor een betere aansluiting van subgroepen

ex-gedetineerden met verschillende vormen van aanbod.

De onderzochte groep heeft in 2010 als respondent deelgenomen aan een onderzoek naar het voorkomen

van sociale en medische problematiek onder gedetineerden. Daarbij is ook de aanwezigheid van hulp en

zorg en de invloed van een detentieperiode daarop onderzocht. Inmiddels is ongeveer vijf jaar verstreken

sinds hun ontslag uit detentie in 2010. Over deze periode zijn alle door de politie Amsterdam-Amstelland

geregistreerde incidenten opgevraagd.

Zo kon het voorkomen van recidive worden geschat en kon worden gezocht naar determinanten van

recidive. Een focus is gelegd op misdrijven, High Impact Crimes (HIC) en de snelheid van recidive.

Verwacht werd dat nieuwe detentieperiodes van invloed zijn op het totaal aantal gepleegde delicten

binnen een vastgelegde tijdsperiode. Daarom is rekening gehouden met hoeveel tijd ex-gedetineerden in

deze vijf jaar na ontslag uit detentie in totaal in vrijheid, en dus ook opnieuw in detentie, hebben

doorgebracht.