Urban Social Exclusion Research

G4-USER Mededelingen

Meld je aan en blijf op de hoogte!

Over deze website

Dit is de website van G4-USER: Urban Social Exclusion Research ofwel de Academische Werkplaats Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Naast algemene informatie over de Werkplaats, biedt de website  praktische ondersteuning voor het uitwisselen van informatie tussen beleid en universiteit, door een openbare kennisdatabank in opbouw, gevuld met de onderzoeken van de Werkplaats.

Deze kennisdatabank zal langzamerhand uitgebouwd worden met andere OGGZ onderzoeken per stad en op termijn ook met landelijke OGGZ onderzoeken.

U kunt G4 OGGZ onderzoek aanmelden bij de lokale coördinator van de betreffende stad. 
contactgegevens lokale coödinatoren >>

Opmerkingen over de werkplaats als geheel kunt u kwijt bij de projectleider of de algemeen coördinator. 
contactgegevens algemeen coördinator >>

 

Bekijk hier de film die van onze werkplaats is gemaakt >>

SYMPOSIUM G4 USER 14 MEI 2019

Door Annelies van Loon

10 jaar AWP G4 USER: symposium Kwetsbaarheid in de wijk

Welke actuele opgaves heeft de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in relatie tot het wijkgerichte zorglandschap? Wat zijn de meest recente oplossingen en hoe worden die ervaren in de praktijk? Wat staat ons nog te doen, welke verbeteringen zijn nodig? Tijdens het symposium Kwetsbaarheid in de wijk komen thema’s aan bod rond de verbinding zorg en veiligheid voor kwetsbare burgers in de wijk en de stad. Het gaat onder andere om ‘Vroegsignalering ter preventie van crises’, ‘Naar een inclusieve samenleving’, ‘Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in de wijk’ en ‘Dilemma’s van dakloosheid’.

Kom ook inspiratie opdoen tijdens dit symposium, georganiseerd door Academische Werkplaats G4 USER. Dit symposium is onderdeel van het tweedaags symposium ‘Ending homelessness’ 13 & 14 mei 2019.

 

Wanneer: 14 mei 2019

Hoe laat: van 12.00 -17.00 uur

Waar: in de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam

Voor wie: politiek, beleid, onderzoek, praktijk, burgers en ervaringsdeskundigen

Lees meer >>

G4-USER workshop, NCVGZ 2016 in De Doelen Rotterdam: Verwarde mensen op straat ontward.

Door Annelies van Loon

Op 7 april van 14.00 tot 15.15uur biedt de academische werkplaats G4-USER in samenwerking met het Trimbosinstituut de workshop (sessie 4.13) aan: Verwarde mensen op straat ontward; empirische analyses vanuit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk en aanpak.

Er is sinds enige tijd veel aandacht voor een vermeende toename van 'verwarde personen' op straat. Opvallend is dat deze toename vooralsnog lastig is te duiden. Signalen die wijzen in de richting van een toename lijken bovendien vaak minder eenduidig dan wordt verondersteld, terwijl de impact op beeldvorming en de inzet van (nieuwe) maatregelen tegelijkertijd groot is.

Lees meer >>