Urban Social Exclusion Research

G4-USER Mededelingen

Meld je aan en blijf op de hoogte!

Over deze website

Dit is de website van G4-USER: Urban Social Exclusion Research ofwel de Academische Werkplaats Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Naast algemene informatie over de Werkplaats, biedt de website  praktische ondersteuning voor het uitwisselen van informatie tussen beleid en universiteit, door een openbare kennisdatabank in opbouw, gevuld met de onderzoeken van de Werkplaats.

Deze kennisdatabank zal langzamerhand uitgebouwd worden met andere OGGZ onderzoeken per stad en op termijn ook met landelijke OGGZ onderzoeken.

U kunt G4 OGGZ onderzoek aanmelden bij de lokale coördinator van de betreffende stad. 
contactgegevens lokale coödinatoren >>

Opmerkingen over de werkplaats als geheel kunt u kwijt bij de projectleider of de algemeen coördinator. 
contactgegevens algemeen coördinator >>

 

Bekijk hier de film die van onze werkplaats is gemaakt >>

G4-USER workshop, NCVGZ 2016 in De Doelen Rotterdam: Verwarde mensen op straat ontward.

Door Annelies van Loon

Op 7 april van 14.00 tot 15.15uur biedt de academische werkplaats G4-USER in samenwerking met het Trimbosinstituut de workshop (sessie 4.13) aan: Verwarde mensen op straat ontward; empirische analyses vanuit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk en aanpak.

Er is sinds enige tijd veel aandacht voor een vermeende toename van 'verwarde personen' op straat. Opvallend is dat deze toename vooralsnog lastig is te duiden. Signalen die wijzen in de richting van een toename lijken bovendien vaak minder eenduidig dan wordt verondersteld, terwijl de impact op beeldvorming en de inzet van (nieuwe) maatregelen tegelijkertijd groot is.

Lees meer >>

Hoge hakken in de klei

Door Maria Jansen, Karin Burhenne, Mizzi Middelweerd

In het boekje “Hoge hakken in de klei. Verankering van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in een ondernemende GGD” beschrijft Maria Jansen de ontwikkeling van de werkplaatsen tot nu toe. Die inspanningen blijken de moeite waard. Bovendien verdienen de investeringen zichzelf terug. De tekst wordt afgewisseld met ‘diamantjes’ waarin de elf academische werkplaatsen in schitterende onderzoeken en onderzoekjes laten zien wat er allemaal mogelijk is met praktijk gericht onderzoek. Ze laten ook zien dat het niet altijd eenvoudig is. 

 

 

Lees meer >>