Home » Huisuitzetting

Interventions to prevent tenant evictions: a systematic review

Huisuitzettingen zijn een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Omdat huisuitzettingen traumatisch zijn voor huurders en bovendien gepaard gaan met hoge kosten, is het voorkomen van huisuitzettingen van groot belang. Om interventies ter voorkoming van huisuitzettingen te kunnen ontwikkelen en implementeren moet worden nagegaan welke bestaande interventies effectief zijn. Dit artikel beschrijft een systematisch literatuuronderzoek naar effectieve interventies om huisuitzettingen te voorkomen.

Interventions to prevent tenant evictions: a systematic review2019-04-18T07:05:21+00:00

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

Vroegsignalering heeft in Amsterdam en Rotterdam volop de aandacht van de geraadpleegde woningcorporaties. Deze woningcorporaties voeren tegenwoordig een actief incasso uit. De inzet is bij alle corporaties om zo vroeg mogelijk bij een huurachterstand met de huurder afspraken te maken over het in lopen van de achterstand. Dit gebeurt vanuit de ervaring dat snelle actie meer mogelijkheden biedt om een huisuitzetting te voorkomen. Voor de corporaties heeft dit ook (financiële) voordelen. Bij alle geraadpleegde corporaties is in meer of mindere mate sprake van maatwerk bij specifieke groepen huurders. Een aantal corporaties kijkt al in een vroeg stadium naar de achtergronden betalingsgeschiedenis van huurders en past vanaf het begin de benaderingswijze aan. Andere corporaties beginnen hiermee in een later stadium, als de achterstand verder is opgelopen. De effectiviteit van de verschillende benaderingswijzen bij verschillende doelgroepen is niet bekend. Corporaties zijn vaak nog zoekende naar de beste aanpak. Nader onderzoek is noodzakelijk om goede voorbeeldpraktijk en te identificeren en beschrijven en de werkzame elementen er van vast te leggen.

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting2019-04-18T08:42:02+00:00
Ga naar de bovenkant