Huisuitzettingen zijn een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Omdat huisuitzettingen traumatisch zijn voor huurders en bovendien gepaard gaan met hoge kosten, is het voorkomen van huisuitzettingen van groot belang. Om interventies ter voorkoming van huisuitzettingen te kunnen ontwikkelen en implementeren moet worden nagegaan welke bestaande interventies effectief zijn. Dit artikel beschrijft een systematisch literatuuronderzoek naar effectieve interventies om huisuitzettingen te voorkomen.

In negen elektronische databases en in Google Scholar is gezocht naar publicaties die interventies beschrijven die als doel hebben om huisuitzettingen te voorkomen. Na het bestuderen van titels, samenvattingen en de volledige publicaties bleven er uiteindelijk slechts zeven relevante publicaties over, die in totaal acht interventies beschrijven.

De gevonden interventies variëren sterk wat betreft doelgroep, focus, soort hulp en duur; daardoor is vergelijking lastig. In slechts drie van de gevonden publicaties werd het effect van een interventie onderzocht, maar de kwaliteit van één van deze publicaties was onvoldoende om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de interventie. De andere twee effectstudies laten zien dat juridische hulp en schuldhulp veelbelovende, effectieve interventies zijn. Meer onderzoek naar de preventie van huisuitzettingen is noodzakelijk en onderzoek zal moeten uitwijzen wat werkt voor wie, en in welke context.

Tijdschrift: Health & Social Care in the Community (2016) 24(5), 532-546. doi: 10.1111/hsc.12257.