Tijdens de coronacrisis is in de periode van juli 2020 tot maart 2021 onderzoek gedaan naar kleinschalige 24-uurs opvang van dak- en thuislozen in hotels in Den Haag. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag en geeft antwoord op de vragen: Wat zijn de kenmerken van (nieuwe en bekende) cliënten in de hotels Bella Vista, Teleport en Andante? Wat kunnen we leren van de opvang van rechthebbende dak- en thuislozen in deze drie hotels voor toekomstige kleinschalige 24-uursvoorzieningen? Voor het beantwoorden van deze vragen verzamelden de onderzoekers zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens (via interviews met professionals en cliënten). Hierbij is het interessant te benoemen dat de rapportage in piramidale stijl is geschreven. Zo willen wij het leesbaarder maken voor de opdrachtgever.

https://www.ggdhaaglanden.nl/publicatie/opvang-van-dak-en-thuislozen-in-haagse-hotels/