Dit rapport biedt inzicht in het voortraject van zwerfjongeren die in 2010 toegang kregen tot de veldtafel jongvolwassenen.

Op basis van registratiesystemen en dossiers wordt beschreven welke hulpverleningstrajecten de jongeren hebben doorlopen voorafgaand aan hun aanmelding en worden profielen beschreven die te zijn onderscheiden in de hulpverleningstrajecten.