De ontwikkeling van een interventie om met behulp van vroegsignalering en monitoring bij personen die herhaald met overlast of zorgen in beeld komen, een nieuwe escalatie te voorkomen.