De nachtopvang is de meest laagdrempelige vorm van opvang voor dak- of thuisloze volwassenen in Utrecht. De crisisopvang biedt eveneens tijdelijke opvang voor deze groep, maar is minder laagdrempelig. Omdat de crisisopvang ook gericht is op gezinnen met kinderen, worden mensen met acute psychische problemen of een actieve verslaving die het herstel kan belemmeren daar niet toegelaten.

In 2015 is onderzoek gedaan naar de wachtlijsten in de Utrechtse keten van opvang en beschermd wonen. Om een goed beeld te krijgen van de zorgbehoefte van de cliënten van de nachtopvang en de crisisopvang heeft de gemeente Utrecht opdracht gegeven tot een beeldvormend onderzoek in de nachtopvang en de crisisopvang van Stichting De Tussenvoorziening. Voor dit onderzoek zijn 92 mensen door een onafhankelijke arts-onderzoeker gezien. Dit rapport beschrijft de belangrijkste uitkomsten en laat op grond daarvan zien hoe de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep in de Utrechtse context zou kunnen worden verbeterd.

Het onderzoek is gericht op de volwassenen met regiobinding en recht om gebruik te maken van de opvang. Ongedocumenteerden en mensen die korter dan 8 dagen in de opvang verbleven zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Ook mensen uit de Midden- en Oosteuropese landen die wegens bijzondere omstandigheden tijdelijk gebruik maken van de opvang behoren niet tot de doelgroep waarop dit onderzoek is gericht.

72% van de mensen in de crisisopvang en 59% van de mensen in de nachtopvang die aan de inclusiecriteria voldeden, hebben meegewerkt aan dit onderzoek. In de crisisopvang vormt de onderzoeksgroep een goede afspiegeling van de doelgroep. De mensen in de nachtopvang waren moeilijker te bewegen om mee te werken aan het onderzoek. Omdat psychische problemen en/of verstandelijke beperkingen mogelijk een rol gespeeld hebben in de keuze om niet mee te doen, kan niet worden uitgesloten dat er op dit punt sprake is van enige onderrapportage.