Een artikel over de relatie tussen armoede en gezondheid.

Centraal thema in de Haagse Nota’s Volksgezondheid sinds 1999 is het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen (1). De nota’s richten zich in het bijzonder op de groep binnen de categorie met een lage sociaal-economische status die leeft in armoede. Dit zijn de mensen die de meeste moeite hebben om hun elementaire bestaansvoorwaarden te realiseren. Mensen in armoede zijn over het algemeen ongezonder dan mensen die niet in armoede leven. In dit artikel wordt het verband tussen armoede en gezondheid geïllustreerd aan de hand van gegevens uit Den Haag. Waar voorheen de gezondheid van personen uit wijken met veel armoede (achterstandswijken) werd vergeleken met die van personen uit wijken met weinig armoede, worden in onderstaand artikel personen vergeleken op basis van individuele gegevens (gebaseerd op een enquête), onafhankelijk van in welke wijk zij wonen. Het artikel begint met verschillende omschrijvingen van armoede, hoe vaak het voorkomt en welke groepen het hoogste risico lopen om in armoede te vervallen. Vervolgens wordt van verschillende gezondheidsaspecten de samenhang met armoede beschreven.