De rol van huisartsen bij suïcidepreventie – GGD Haaglanden

De rol van huisartsen bij suïcidepreventie. Een kwalitatief onderzoek onder huisartsen in Den Haag. Juni 2021. Den Haag: GGD Haaglanden.