Landelijke Monitor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg COVID-19: eerste rapportage

Dit is de eerste rapportage van de Landelijke OGGZ-monitor COVID-19, onderdeel van de vijfjarige Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Deze OGGZ-monitor COVID-19 heeft als doel de impact van de coronacrisis op de gezondheid, het welzijn en zorg- en ondersteuningsbehoeften voor specifiek de OGGZ-doelgroep in kaart te brengen. Ook kan de monitor inzicht geven in risico’s voor deze groep, die ook los van de coronacrisis aandacht verdienen.