Home » Huiselijk geweld

De aanpak MDA++ voor de meest ernstige en structurele vormen van huiselijk geweld en/of kinder­mishandeling. Wanneer het geweld maar niet stopt…

Wanneer het geweld maar niet stopt.. De aanpak MDA++ voor de meest ernstige en structurele vormen van huiselijk geweld en /of kindermishandeling.

De aanpak MDA++ voor de meest ernstige en structurele vormen van huiselijk geweld en/of kinder­mishandeling. Wanneer het geweld maar niet stopt…2023-05-10T12:36:33+00:00

Factsheet Aard en omvang huiselijk geweld in de regio Haaglanden

In Den Haag worden elk jaar een aantal vragen gesteld over huiselijk geweld in de Haagse Stadsenquête. Uit de Stadsenquête van 2009 blijkt dat 6 % van de Haagse bevolking iemand kent die wordt geconfronteerd met huiselijk geweld.

Factsheet Aard en omvang huiselijk geweld in de regio Haaglanden2019-04-18T12:21:59+00:00

Procesevaluatie van de Haaglandse Aanpak Huiselijk Geweld

Op 16 april 2009 is het convenant ‘Integrale Aanpak Huiselijk Geweld’ ondertekend. Het convenant bevat het uitvoeringsprotocol ‘De Haaglandse Aanpak’, waarin de samenwerkingsafspraken tussen alle partners die betrokken zijn bij huiselijk geweld zijn vastgelegd. In 2009 is de werkwijze van De Haaglandse Aanpak onderzocht door de afdeling Epidemiologie, GGD-Den Haag. Het onderzoek is gedaan om de Haaglandse Aanpak te verstevigen alvorens de werkwijze uit te rollen naar de gehele regio.

Procesevaluatie van de Haaglandse Aanpak Huiselijk Geweld2019-04-18T12:36:10+00:00
Ga naar de bovenkant