Home » Forensisch

Klaar voor de start!? Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

In dit onderzoek is het delict gedrag na ontslag uit detentie van een groep van ongeveer 200 Amsterdamse ex-gedetineerden bestudeerd. De incidentie van delicten is geschat en er is gezocht naar determinanten van recidive. Het doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan het terugdringen van recidive door aanknopingspunten te vinden voor een betere aansluiting van subgroepen ex-gedetineerden met verschillende vormen van aanbod.

Klaar voor de start!? Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie2019-04-18T07:04:49+00:00

Fatality of Suicide Attempts in Amsterdam 1996–2005

Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention 2009; 30 (4): 180-185. According to recent figures, Amsterdam is the municipality with the highest absolute number of suicides and the second highest suicide rate in the Netherlands

Fatality of Suicide Attempts in Amsterdam 1996–20052019-04-18T12:27:57+00:00
Ga naar de bovenkant