Op maandag 13 oktober 2014 vond het derde G4-USER symposium plaats, met de titel “OGGZ in transitie”. Hierin is teruggeblikt op onderzoeks resultaten van de werkplaats: dreigende huisuitzetting, ZRM monitor, Woninglijken, en Monitor extramuralisering.

De paneldiscussie werd gevoerd over de vraag welke veranderingen voor de OGGZ praktijk en beleid van betekenis zullen zijn en welke toekomstbestendige onderzoeksvragen hieruit voort zouden komen. De discussie werd gevoerd door Rina Beer ( Federatie Opvang), Judith Wolf (UMC St. Radboud), Robert Giesberts (Wijkbedrijf Utrecht), Paul Stemerding (Altrecht).

De grote opkomst en enthousiaste deelnemers van binnen en buiten de G4 maakte de bijeenkomst wederom tot een succes.