Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven.

Rapport 1: Basisbeschrijving van de methodiek HF, de opzet van de pilot in Rotterdam, een overzicht van de cliƫnten die deelnemen en informatie over hun plaatsing.