NCVGZ 2016 IN DE DOELEN ROTTERDAM: VERWARDE MENSEN OP STRAAT ONTWARD.

Er is sinds enige tijd veel aandacht voor een vermeende toename van ‘verwarde personen’ op straat. Opvallend is dat deze toename vooralsnog lastig is te duiden. Signalen die wijzen in de richting van een toename lijken bovendien vaak minder eenduidig dan wordt verondersteld, terwijl de impact op beeldvorming en de inzet van (nieuwe) maatregelen tegelijkertijd groot is. Serieuze aandacht voor deze signalen vraagt om onderzoek naar achtergronden en oorzaken: wie zijn deze verwarde personen? In deze workshop staan we aan de hand van enkele onderzoeken stil bij de vraag of we hier te maken hebben met een nieuwe doelgroep, met nieuwe problematiek? En welke verklaringen (maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zorg, registratie-effecten) liggen daar achter? Doel van de workshop is om in de turbulentie van het maatschappelijke debat over verwarde personen als het ware ‘pas op de plaats’ te maken en vanuit onderzoek een empirische analyse los te laten op het vraagstuk van de verwarde personen: wie, wat, waar, wanneer en waarom.