Afgelopen winter zijn 95 bezoekers van de daklozenopvang in Utrecht geïnterviewd over hun gezondheid, zorggebruik, kenmerken van dakloosheid en hun mening over de daklozenopvang. Hieruit blijkt onder andere dat minder dan de helft van de bezoekers zich gezond voelt. Bij één op de drie respondenten duurt de huidige dakloosheid al langer dan een jaar.

Lees alle resultaten in de online uitgave: Dakloze mensen in Utrecht | Volksgezondheidsmonitor