22 Januari 2015 is in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Delft het Winterkoudeonderzoek uitgevoerd. Het was de derde keer dat de G4 het onderzoek gezamenlijk, op de zelfde wijze en op dezelfde dag, heeft uitgevoerd. Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. De winter biedt bij uitstek de gelegenheid voor dit onderzoek, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is en er ook mensen komen die normaal gesproken buiten slapen. Deze Haagse rapportage geeft een beeld van de feitelijk dakloz en in Den Haag.

In de winter van 2014/2015 was er gedurende drie perioden een winterregeling van kracht, in totaal 22 dagen. In de Haagde (winter)opvangvoorzieningen sliepen gemiddeld 159 personen

per nacht, op de drukste dag 184. De capaciteit gedurende de winterregeling is voldoende. De bezoekers van de (winter)opvangvoorzieningen zijn, net als voorgaande jaren, vooral mannen (83%) met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. De mensen hebben in het algemeen een wisselende verblijfplaats.

Vergeleken met vorige keren dat het winterkoudeonderzoek is gedaan in Den Haag, zijn er nu:

 Meer deelnemers Nederlands en meer deelnemers afkomstig van buiten de EU

 Minder deelnemers afkomstig uit de nieuwe EU lidstaten

 Meer mensen in beeld bij het CCP

 Minder mensen die op straat slapen

 Meer mensen met (hoge) schulden

 Meer mensen die (dagelijks) cannabis gebruiken

De helft van de deelnemers heeft in de enquête aangegeven het afgelopen jaar voor het eerst dakloos te zijn geraakt. De verdeling 50% recent / 50% niet-recent daklozen is gelijk aan

voorgaande jaren en geeft een indicatie voor een goede doorstroom.