Jaarlijks voert de GGD Amsterdam het winterkoude onderzoek uit om zicht te krijgen op de feitelijk daklozen in Amsterdam. Tijdens een periode van winterkoude opvang is de opvang gratis toegankelijk voor alle daklozen en wordt de capaciteit aangepast aan de vraag. Een dergelijke periode wordt benut om middels registraties en interviews de feitelijk daklozen in Amsterdam te beschrijven, met betrekking tot de omvang van de groep, demografische kenmerken, duur en oorzaak dakloosheid, overnachtingsplekken buiten de winterkoude opvang. Tevens wordt een schatting gemaakt van het aantal daklozen dat buiten de winterkoudeopvang op buiten slaapt op een gemiddelde nacht. Bijgaand treft u de rapportage van het onderzoek in de winter van 2009-2010.