De GGD Den Haag kent een lange traditie in het bijhouden van suïcidestatistieken. In 1950 legde Dr. N. Speyer als hoofd van de afdeling Geestelijke Volksgezondheid van de toenmalige GG en GD Den Haag samen met de gemeentelijke lijkschouwers de basis voor een registratiesysteem van suïcides in Den Haag. Tot op heden wordt dit systeem gehanteerd, zij het in enigszins aangepaste vorm. In het Epidemiologisch bulletin is regelmatig over de uitkomsten van deze registratie gepubliceerd. Door ‘trends’ in het vóórkomen van suïcides in bevolkingsgroepen te volgen trachten we (al dan niet collectieve) situationele factoren op het spoor te komen, die mogelijk aanleiding hebben gegeven tot beëindigen van leven. Mogelijk beïnvloedbare factoren kunnen daarbij aanleiding geven tot nader onderzoek, en worden meegenomen bij een op preventie gerichte benadering van (groepen van) de bevolking. In het artikel staan de uitkomsten van de Haagse suïcidestatistieken over 1987-2006 centraal, in sommige gevallen aangevuld met cijfers over het jaar 2007.