“De mooiste vooruitgang is dat dakloze mensen meer toegang hebben tot medische zorg. Dankzij de inzet van vijf gespecialiseerde straatverpleegkundigen in de maatschappelijke opvang melden zich jaarlijks ruim 400 mensen als patiënt in onze huisartsenpraktijk. Ze kampen vaak met zowel zorgelijke fysieke klachten als ernstige psychiatrischeaandoeningen. We hebben goede samenwerkingsafspraken met gespecialiseerde zorg, met verslavingszorg en met psychiatrische zorg”, aldus Richard Starmans, straatdokter in Den Haag.
De vooruitgang is echter kwetsbaar, want de financiering van het werk is niet structureel. Ook pleit hij voor een gezondheidscheck bij de intake van het dak- en thuislozenloket en voor meer aandacht voor de vaak ongeziene verstandelijke beperking van dakloze mensen. Eind december 2021 nam Starmans afscheid als huisarts en straatdokter. In dit interview vertelt hij over de praktijk van het werk, over de zorgmijders en de – voor een deel van hen – onmisbare bemoeizorg.

https://www.ggdhaaglanden.nl/wp-content/uploads/2022/02/Epidemiologisch-Bulletin-1-maart-2022.pdf