Het functioneren van subjecten in de Top600 aanpak: ZRM-scores tijdens screening en eerste follow-up.