Een beeld van de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering in Amsterdam.