De OGGZ-doelgroep heeft geen eenduidige definitie en omvat de meest kwetsbaren in de samenleving die met reguliere monitors niet goed in beeld te brengen zijn. Het zijn mensen die te maken hebben met ernstige problemen op meerdere levensdomeinen (sociaal isolement, problemen met huisvesting, financiële problemen, fysieke problemen, verslaving en mentale problemen) en niet de zorg krijgen die nodig is om verdere verergering in de persoonlijke situatie en maatschappelijke teloorgang te voorkomen.