In dit eindrapport presenteren we de conclusies van ons onderzoek naar de hulpverlening aan mensen in kwetsbare posities tijdens de Covid-19 crisis.
Eerst vatten we samen hoe de crisis mensen in kwetsbare posities heeft geraakt en hoe de dienstverlening is aangepast. Vervolgens presenteren we de morele dilemma’s waar hulpverleners en
managers mee te maken hadden tijdens de Covid-19 crisis. In dit onderzoek komt naar voren dat veel medewerkers te maken hadden met (morele) dilemma’s als gevolg van de maatregelen en
veranderingen tijdens de crisis.