Rapport van de GGD Amsterdam met trends en cijfers over de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in Amsterdam  over 3 jaren.

Het rapport beschrijft de ontwikkelingen over de jaren 2002 – 2004 van de opiaatverslaafden en de uitgaansdrugsongevallen. Verder geeft het rapport informatie over het gebruik van illegale drugs in Amsterdam, de medicamenteuze behandeling van drugsverslaving, de toestand van de methadoncliënten en de verdeling van cliënten over de stadsdelen.