Sinds 2002 voert de gemeente Den Haag, in nauwe samenwerking met de Parnassia Bavo Groep en Politie Haaglanden, periodiek het zogenoemde ‘Haags Uitgaansonderzoek’ uit. Het primaire doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het genotmiddelengebruik (alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen die uitgaan in Den Haag.

Voor het werven van deelnemers gebruik is gemaakt van Respons Driven Sampling (RDS), momenteel de meest geavanceerde methode van steekproeftrekking voor verborgen populaties, dat 2) de survey via het internet is afgenomen, en dat 3) er aandacht is gegeven aan regulerende en escalerende factoren in relatie tot genotmiddelengebruik tijdens het uitgaan.

Belangrijke kenmerken van dit onderzoek waren dat 1) er voor het werven van deelnemers gebruik is gemaakt van Respons Driven Sampling (RDS), momenteel de meest geavanceerde methode van steekproeftrekking voor verborgen populaties, dat 2) de survey via het internet is afgenomen, en dat 3) er aandacht is gegeven aan regulerende en escalerende factoren in relatie tot genotmiddelengebruik tijdens het uitgaan.