In deze verdieping op het Utrechts Gezondheidsprofiel wordt een beeld geschetst van Utrechters die problemen hebben op meerdere leefgebieden. De belangrijkste aandachtspunten als het gaat om hun gezondheid:

  • Op vrijwel alle leefgebieden gaat het met Utrechters met meervoudige problemen minder goed dan gemiddeld in de stad.
  • Financiële zorgen zijn een belangrijk punt van aandacht.
  • In de stad zijn er zorgen over de toegang tot zorg.
  • Wanneer ouders problemen hebben op meerdere leefgebieden, kan dat ook gevolgen hebben voor hun kinderen.