In Den Haag worden elk jaar een aantal vragen gesteld over huiselijk geweld in de Haagse Stadsenquête. Uit de
Stadsenquête van 2009 blijkt dat 6 % van de Haagse bevolking iemand kent die wordt geconfronteerd met huiselijk geweld.
Dit percentage is redelijk constant over de afgelopen 5 jaar. De GGD Den Haag heeft in 2008 samen met de GGD Amsterdam, de GG&GD Utrecht en de GGD Rotterdam-Rijnmond tevens een aantal vragen over huiselijk geweld opgenomen in de gezondheidsenquête. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten uit Den Haag op de rij gezet.