Onderzoek naar ervaringen van cliënten, professionals en buurtbewoners en de uitstroom van cliënten.

In december 2018 is door de Kessler Stichting de tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Sportlaan geopend. Het pand heeft tot november 2020 als opvanglocatie gediend. De reden voor de opening van deze nieuwe voorziening was dat een van de grote bestaande nacht-opvangvoorzieningen (Zilverstraat) ging sluiten en er na deze sluiting voldoende opvangcapaciteit voor de groep dak- en thuislozen moest zijn. Daarnaast wil de gemeente Den Haag de opvang en begeleiding van daklozen in de stad verbeteren. Dit betreft naast uitbreiding van de omvang ook een kwalitatieve verbetering. De gemeente realiseert daarom de komende jaren nieuwe, kleinschalige woonvoorzieningen verspreid over de stad met 24-uurstoegang. De tijdelijke voorziening Sportlaan (tegenwoordig Schenkweg) was een van die voorzieningen. Het betekent een duidelijke verbetering (kleinschalig en met 24-uurstoegang) ten opzichte van de gesloten voorziening Zilverstraat (stapelbedden in een grote hal).

In dit kader heeft de afdeling epidemiologie in opdracht van de gemeente Den Haag een onderzoek uitgevoerd met de volgende twee doelen:

  1. Inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten en professionals met de voorziening Sportlaan en in de kenmerken van de uitstroom van deze cliënten.
  2. Inzicht krijgen in het proces van de communicatie met de buurt voorafgaand aan de opening van de opvanglocatie Sportlaan en daarna.

De beleids- en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat de opgedane inzichten handvatten kunnen bieden voor de opzet en het karakter van nieuwe opvangvoorzieningen in de toekomst.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in twee rapportages (uitgebreide rapportage en samenvatting).

https://www.ggdhaaglanden.nl/publicatie/evaluatie-dak-en-thuislozenopvang-sportlaan/