Eind 2020 werd besloten de eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd te faseren: een eerste rapportage eind 2021 en een tweede medio 2022. De aanleiding daarvoor was met name dat door de coronacrisis in bepaalde sectoren sprake was van een implementatie-achterstand en dat belangrijke kwantitatieve gegevens niet tijdig beschikbaar zouden zijn (en wel beschikbare gegevens een te voorlopig karakter zouden hebben).

In de eerste fase is een brede juridische en kwalitatieve analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van beide wetten beïnvloeden.

In aansluiting op de brede inventarisatie en analyse in de eerste fase van de evaluatie, waarvan verslag werd gedaan in een in december 2021 verschenen rapport, werd in fase 2 verdiepend, kwalitatief onderzoek gedaan naar in totaal tien thema’s. Daarbij ging het om twee algemene 8 thema’s, namelijk de keuze voor twee aparte wetten en het toezicht op de Wvggz en Wzd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en om vier thema’s met betrekking tot elk van beide wetten.