Om huisuitzettingen te voorkomen is het van belang om meer inzicht te krijgen in voorspellende factoren of huurders een uitzettingsbevel ontvangen. In deze studie worden tien mogelijke risicofactoren voor uitzettingen werden getoetst. Huurders die dreigden uit huis gezet te worden door huurachterstand in vijf Nederlanders steden werden geïnterviewd met behulp van een gestructureerde vragenlijst, en zes maanden later hun woningbouw verenigingen is gevraagd informatie te verstrekken over de huidige situatie van de huurders. Meerdere logistische regressieanalyses met gegevens van 344 huurders lieten zien dat de hoogte van de huur betalingsachterstand was een sterke voorspeller voor het ontvangen van een huisuitzettingsbevel. Verder: alleenstaande huurders en huurders die al waren gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen, kregen vaker een uitzettingsbevel. Deze resultaten kunnen bijdragen aan het identificeren van huishoudens die het risico lopen te worden uitgezet in een vroeg stadium, en om gerichte interventies te ontwikkelen om huisuitzettingen te voorkomen.