In dit artikel wordt nagegaan of er verschillen zijn in het voorkomen van depressie binnen de Haagse stadsdelen en waar dat aan kan liggen.

Psychische stoornissen komen anno 2012 veel voor, in het bijzonder de stoornis depressie. Recent onderzoek noemt een percentage van 43% van de bevolking, dat ooit een psychische stoornis heeft gehad. Een belangrijk deel daarvan leed aan depressie. Inmiddels heeft de landelijke overheid depressie tot een van de speerpunten van het preventiebeleid benoemd. Ook in de Haagse nota Volksgezondheid is depressiepreventie een van de speerpunten. Om een probleem te voorkomen moet je weten hoe vaak en waar precies het speelt en liefst ook hoe eventuele verschillen in voorkomen kunnen worden verklaard.