Een artikel over de verschillen in prevalentie van huiselijk geweld.

Het artikel laat de verschillen in prevalentie van huiselijk geweld zien aan de hand van de uitkomsten van de G4-enquête uit 2008 en de Verdiepingsenquête die een jaar hierna is gehouden. Het probeert de relatie te laten zien tussen het ooit voorkomen van huiselijk geweld op basis van de algemene vraag in de verdiepingsenquête, en de aan huiselijk geweld gerelateerde voorvallen.