Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Om suïcide te voorkomen is het belangrijk om suïcidaal gedrag vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen naar specialistische hulp. Aan jeugdverpleegkundigen in het voortgezet onderwijs is gevraagd hoe zij omgaan met signalen van suïcidaal gedrag onder jongeren die zij zien en wat hierbij de aandachtspunten zijn. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek staan beschreven in dit rapport. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Den Haag en in samenwerking met het CJG Den Haag.