Langdurig ernstig huiselijk geweld heeft enorme impact op betrokkenen en maatschappij. Levenslang getraumatiseerde kinderen, slachtoffers met ernstige psychische en vaak lichamelijke problemen en plegers die herhaaldelijk met justitie in aanraking komen: naast persoonlijk leed brengt het hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Het stoppen van dit geweld vereist een langdurige, stevige en goed gecoördineerde aanpak. Daarin voorziet MDA++, een aanpak die staat voor lange termijn, systeem­gericht, multidisciplinair, specialistisch en intersectoraal. Sinds 2018 wordt de aanpak ook in regio Haaglanden toegepast. GGD Haaglanden ondersteunt de ontwikkeling ervan door tussentijdse evaluaties. Dit artikel beschrijft de start en voortgang van MDA++ met onder andere als resultaat sterk verbeterde coördinatie en sturing en intensieve aandacht voor de relatie met het gezin via de casusregisseur.

https://ggdhaaglanden.h5mag.com/2022-nr-3/wanneer_het_geweld_maar_niet_stopt