De groep rechthebbende daklozen zonder uitkering is een deels verborgen groep die bovendien zeer dynamisch is. Maandelijks zijn er nieuwe personen die dakloos worden en personen die weer huisvesting krijgen, ditzelfde geldt voor het verliezen en verkrijgen van een uitkering. Het verborgen karakter en deze dynamiek bemoeilijkt het maken van een betrouwbare schatting van de grootte van de groep die dakloos is, geen inkomen heeft en maar waarschijnlijk wel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Een vast inkomen biedt daklozen perspectief en stabiliteit en vormt daarmee een belangrijke stap in de richting van herstel. Veel daklozen in Amsterdam ontvangen een daklozenuitkering. Zo heeft DWI in 2017 via de Jan van Galenstraat, Nazorg detentie, Instroomhuis of Geïntegreerde voorzieningen aan circa 900 personen een uitkering en briefadres verstrekt. In Amsterdam zijn echter ook daklozen die geen uitkering ontvangen terwijl zij daar wel recht op hebben. Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) heeft de GGD Amsterdam verzocht onderzoek te verrichten naar de groep Amsterdamse daklozen die in 2016/2017 recht hebben op een uitkering maar deze niet ontvangen.
Het doel van het onderzoek is inzicht verstrekken in:
? De omvang van de groep uitkeringsgerechtigde daklozen in Amsterdam zonder uitkering;
? De drempels die daklozen ervaren bij het aanvragen van een uitkering;
? Mogelijkheden om deze drempels te verlagen.