Urban Social Exclusion Research
home > mededelingen > Overlast als gevolg van alcoholgebruik: nieuw onderzoek naar mogelijke oplossingen

Overlast als gevolg van alcoholgebruik: nieuw onderzoek naar mogelijke oplossingen

Door Christel Scholten

Oplossingen voor overlast als gevolg van alcoholgebruik in openbare ruimte door de OGGZ groep

door de GGD Amsterdam

Onderzoeksvraag

Elke stad heeft een groep chronisch alcoholisten die in de openbare ruimte alcohol gebruiken, overlast veroorzaken en zichtbaar teloorgaan ten gevolge van hun alcoholgebruik en leefstijl. Het betreft een groep die veel in contact komt met politie en, naast andere problemen, vooral een gebrek hebben aan zinvolle dagbesteding. Er zijn verschillende initiatieven om voor deze doelgroep een hulpaanbod te creëren, maar een goed samenhangend aanbod is nog niet aanwezig.

Dit project beoogt de verschillende initiatieven en de ervaringen met hulpverlening aan deze doelgroep in binnen- en buitenland kaart te brengen en te komen tot een advies voor  hulpverlening aan deze groep.

Opzet van het onderzoek

• Probleeminventarisatie gesprekken met GGD, politie, OOV, stadsdeel, verslavingszorg en organisaties dagbestedingsprogramma’s (in Amsterdam).

• Literatuurstudie: wetenschappelijke en grijze literatuur naar (de effectiviteit van) interventies voor deze doelgroep in binnen- en buitenland.

• Inventarisatie van het aanbod en de ervaringen die hiermee zijn opgedaan binnen de G4 en andere Nederlandse steden. Ervaringen met interventies op het gebied van openbare orde, medische zorg en maatschappelijke dienstverlening (dagbesteding) zullen in deze beschouwing worden meegenomen. Projecten waar dagbesteding gecombineerd wordt met alcoholverstrekking zullen worden bediscussieerd.

• Interviews met personen die betrokken zijn bij de uitvoering van veelbelovende vormen van hulpverlening (evt. telefonisch, of praktijkbezoek) voor verhelderende vragen en de praktische voorwaarden voor de interventie.

• Eindrapportage en advies.

Looptijd en einddatum

3 maanden, gestart eind 2011

Meer informatie

Marcel Busters, projectleider, GGD Amsterdam telefoon 020-555 5749