Urban Social Exclusion Research
Home > Mededelingen

Artikel over G4 USER in PrePost

Door Christel Scholten

De nieuwste Prepost, de ZonMw uitgave rond preventieprogramma's en onderzoek, gaat over de (O)GGZ . Ook G4 USER komt aan bod

Lees meer >>

Nieuwsbrief

Door Christel Scholten

De eerste nieuwsbrief 2014 G4 USER is uit. Hierin aandacht voor afgeronde onderzoeken en voor nieuw gestart onderzoek 

Lees meer >>

Vraag naar ZRM trainingen neemt toe

Door Christel Scholten

De vraag naar ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) - trainingen is in 2013 sterk gegroeid en zal naar verwachting in 2014 alleen maar verder stijgen. De verklaring hiervoor is dat de ZRM steeds bekender wordt en meer gebruikt gaat worden.

Lees meer >>
  • 2
  • 3
  • 4